Reikningshald og fjármál

Námsbrautin í Reikningshaldi og fjármálum er á vegum Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. Kennd eru 6 námskeið á tveimur misserum. Á hvoru misseri eru kennd þrjú námskeið og jafngildir hvert námskeið 6 eininga námskeiði (ECTS) í grunnnámi háskólastigsins. Skipulag námskeiða í Reikningshaldi og fjámálum er sem hér segir:

Tímabil

Námskeið

Kennsludagar

Lota 1 - ágúst - sept

Rekstrarbókhald

Miðvikudaga og laugardaga

Lota 2 - okt - nóv

Rekstrarhagfræði I

Miðvikudaga og laugardaga

Lota 3 - nóv - des

Inngangur að fjárhagsbókhaldi Mánudaga og fimmtudaga

Lota 4 - jan - feb

Reikningsskil

Þriðjudaga og föstudaga

Lota 5 - feb - mars 

Fjármál I

Þriðjudaga og föstudaga

Lota 6 - apríl - maí

Fjármál II

Miðvikudaga og laugardaga

Markmið

Aukin fjármálavitund á öllum sviðum atvinnulífs er sífellt mikilvægari hornsteinn velgengni. Markmiðið með þessari námsbraut er að veita nemendum innsýn í og skilning á fjárhagslegum þáttum í rekstri fyrirtækja, samspili þeirra og utanumhaldi. Einnig að gera nemendur færa um að taka þátt í gerð rekstrar- og fjárhagsáætlunar og að hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Að námi loknu eiga nemendur að:

  • Þekkja og skilja hvernig mismunandi kostnaður verður til
  • Þekkja og skilja samspil tekna og kostnaðar
  • Kunna og framkvæma núllpunktsgreiningu
  • Skilja muninn á rekstrarbókhaldi og fjárhagsbókhaldi og tengslunum þar á milli
  • Geta lesið og túlkað ársreikninga

Fyrir hverja?

Námið er ætlað millistjórnendum í fyrirtækjum og opinberum stofnunum og þeim sem vilja auka þekkingu sína á rekstri og fjármálastjórnun.

Einingar

Námið samsvarar 36 eininga (ECTS) námi á háskólastigi. Gerðar eru kröfur um heimavinnu og má reikna með 15 klukkustundum á viku auk prófundirbúnings. Námið er metið til eininga í Viðskiptafræðideild samkvæmt sérstökum reglum þar um ef nemandi kýs að halda áfram námi og ljúka BS prófi í viðskiptafræði. 

Kennslufyrirkomulag

Eitt námskeið er kennt í einu í 5 vikur (tvisvar í viku) og lýkur hverju námskeiði með prófi og/eða verkefni áður en næsta námskeið hefst. Í lok náms fá þeir nemendur sem ljúka prófum skírteini sem vottar þátttöku og frammistöðu þeirra í náminu. Kennslan verður starf- og verkefnamiðuð og byggist á fyrirlestrum, æfingum og verkefnum. Kennsla hefst í ágúst og lýkur í maí.

Greiðslufyrirkomulag

Nemendur greiða hefðbundið skrásetningargjald í Háskóla Íslands (75.000 kr.) auk þess er greitt gjald fyrir hvert námskeið (70.000 kr.). Hægt er að skipta upp greiðslunum yfir skólaárið. Ef nemendur fresta námskeiðum yfir á annað skólaár þá þurfa nemendur að greiða annað skrásetningargjald.

Sækja um nám

Hægt er að sækja um nám í diplómu í reikningshaldi og fjármálum hér á vefnum.

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is